Fonduri pentru energie verde în agricultura românească

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Ionuț BARBU, a semnat vineri, 20 octombrie, Ordinul pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol și industriei alimentare. Prin autoconsum se înțelege energia produsă, livrată și utilizată local de către beneficiar și care reprezintă minimum 70 % din producția pe un an a centralei regenerabile finanțate. 

Fermierii și procesatorii pot depune proiecte pentru realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare sau eoliene în sectorul agricol, îmbunătățiri funciare și industria alimentară începând cu data de 5 noiembrie. Finațarea se va face prin Fondul pentru modernizare, gestionat de Ministerul Energiei, iar administratorul schemei va fi Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Sunt eligibile, proiectele care vizează: 

  • realizarea capacităților noi de producere energie electrică din surse solare (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate;
  • realizarea capacităților noi de producere de energie electricădin surse eoliene (sub 1 MW inclusiv și peste 1 MW), cu sau fără capacități de stocare integrate.

Beneficiarii pot fi întreprinderile din sectorul agricol și cele din sectorul industriei alimentare, legal constituite și înregistrate la Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), precum și organizații/federații de organizații din domeniul îmbunătățirilor funciare (OUAI/FOUAI), constituite conform Legii nr. 138/2004 privind îmbunătățirile funciare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

CAEN-uri eligibile sunt CAEN 01 – Agricultura, vânătoare și servicii anexe, CAEN 10 – Industria alimentară și CAEN 11 – Fabricarea băuturilor. La momentul depunerii solicitărilor de sprijin, solicitanții trebuie să fie autorizați și pentru activitatea privind producerea de energie electrică, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică. 

Potențialii beneficiari pot depune mai multe proiecte, doar dacă investițiile vizează locuri de consum diferite, cu încadrarea în valoarea de 20.000.000 euro pe beneficiar. 

Ordinul poate fi consultat aici.  

Foto:
Unsplash