Tipărirea cardului de sănătate, reluată

Ministerul Sănătății informează că s-a reluat tipărirea cardurilor de sănătate, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani şi/sau au dobândit calitatea de asigurat ulterior momentului distribuirii inițiale. 

Ministerul a încheiat un nou Acord-cadru, pentru trei ani, cu Compania Națională „Imprimeria Națională” – S.A., având ca obiectiv realizarea unei cantități de 1,2 milioane de carduri de sănătate. 

Distribuirea cardului de sănătate va fi realizată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate. 400.000 de carduri de sănătate vor fi livrate către Casele Județene de Asigurări de Sănătate în două loturi. Primul lot, de 200.000 de carduri de sănătate, se va livra până la data de 31 noiembrie 2023, iar al doilea lot are ca termen de livrare data de 15 decembrie 2023. Bugetul alocat pentru tipărirea celor 400.000 de carduri este de aproximativ 5,5 milioane lei. 

Cardul de sănătate este instrumentul prin care se face dovada calității de asigurat la accesarea serviciilor medicale și care confirmă prezența asiguratului la unul dintre furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate.