Hărțuirea și violența la locul de muncă, redefinite

Joi, 16 noiembrie, a fost aprobată de Guvern legea prin care țara noastră va adera la Convenția nr. 190/2019 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă, convenție adoptată la Geneva, la 21 iunie 2019. 

Ratificarea convenției OIM clarifică unele amibiguități din legislația națională, unele fapte devenind infracțiuni prin raportarea la legislația penală, civilă sau contravențională, după caz. 

Astfel, este extinsă noțiunea de „loc de muncă”, fiind considerate acte de hărțuire și cele care au loc în delegații, team-building-uri, orice spații publice sau private care au legătură cu locul de muncă. Inclusiv comunicările on-line sunt circumscrise locului de muncă și pot face obiectul actelor de hărțuire. Noua lege protejează nu doar angajații, ci și persoanele aflate în perioada de formare, inclusiv stagiarii și ucenicii, lucrătorii cărora le-a încetat raportul de muncă, voluntarii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și cele care au depus cereri pentru ocuparea unui loc de muncă, precum și angajatorii. 

Conceptul de „violență și hărțuire” acoperă, printre altele, abuzul fizic, abuzul verbal, hărțuirea și mobbingul, hărțuirea sexuală, amenințările și urmărirea/supravegherea. 

Alte aspecte din legislația actuală îmbunătățite prin Convenția OIM sunt securitatea și sănătatea în muncă, problematica de gen și discriminare, protecția socială – cazarea victimelor în adăposturi, integrarea victimelor pe piața muncii. 

Foto:
Tumisu/Pixabay