La Brăila, atelier în proiectul european CRED pentru profesori din învățământul primar

Casa Corpului Didactic (CCD) Brăila a organizat și desfășurat vineri, 29 septembrie 2023, Atelierul CRED „Resurse educaționale CRED de la clasă la acasă” la unul din sediile Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Brăila. Au fost prezentări referitoare la  curriculumul bazat pe competențe, rolul ghidurilor metodologice și a curriculumului la decizia școlii în promovarea unor activități de învățare care formează competențe.

Deschiderea atelierului a fost realizată de prof. dr. Cristina Elena Anton, coordonator local CRED, directorul CCD Brăila, expert național CRED Daniela Bratu, reprezentant al Ministerului Educației, expertul național CRED Dorin Roșcan, tot reprezentant al Ministerului Educației, prof. Stefan Torcarescu, coordonator regional CRED. directorul CCD Buzău, prof. dr. Cătălin Canciu, inspector școlar general la Inspectoratul Școlar Județean Brăila, prof. Cătălin Ionel Radu – președinte Sindicat Învățământ Brăila, prof. înv. preșcolar Mirela Mocanu – președinte Asociația profesională EGIDA a educatorilor brăileni, prof. Ecaterina Bonciu, formator local CRED, inspector școlar Învățământ primar.

Au participat la atelier metodiști ai ISJ Brăila pentru învățământ primar, profesori din învățământul primar care au susținut definitivatul in sesiunea 2023, directori și directori adjuncți titulari pe post în învățământul primar, câte un cadru didactic titular pe post de învățător/ profesor învățământ primar din fiecare unitate de învățământ din mediul urban brăilean.

Atelierul face parte din programul și calendarul proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți„ finanțat cu fonduri europene prin Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Casa Corpului Didactic Brăila va organiza ateliere similare, în lunile următoare, pentru celelalte categorii de profesori în învățământul preuniversitar, respectiv pentru cei din gimnaziu și pentru cei care predau la licee.