Ordinea de zi a ședinței Consiliului Județean din data de 26 octombrie

Joi, 26 octombrie, începând cu ora 10.00, va avea loc ședința ordinară a Consiliului Județean Brăila, în Sala Mare a Palatului Administrativ. 

Pe ordinea de zi se află constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al lui Cîrligea Florin Eugen și vacantarea locului deținut.  

Unul dintre proiectele de hotârăre ce vor fi supuse aprobării este cel cu privire la documentația tehnico-economică pentru consolidarea și reabilitarea imobilului din șoseaua Buzăului nr. 5A – Centrul Militar Județean Brăila – Corp B – Sediu Administrativ. 

Se vor supune aprobării și lista solicitanților care au acces la locuințele destinate închirierii pentru tineri specialiști din domeniul sănătății, lista de priorități în soluționarea cererilor de locuințe construite de Agenția Națională pentru Locuințe si lista de repartiție, etapa a XII-a. 

Discuțiile vor avea în vedere și programul „Promovarea tradițiilor specifice Sărbătorilor de Crăciun și de Anul Nou” , supunându-se aprobării fondurile necesare desfășurării acestuia. 

Va fi supusă aprobării alocarea sumei de 200.000 lei, reprezentand sprijin financiar pentru Parohia Mixtă Româno – Elenă „Buna Vestire” Brăila, în vederea finanțării continuării lucrărilor de conservare, restaurare a picturii murale, tehnică ulei și a lucrărilor de poleire cu foiță de aur la biserica parohială, în cadrul proiectului ”Lucrări de conservare-restaurare și punere în valoare a picturilor murale de la Biserica Greacăă „Buna Vestire din Brăila” pentru anul 2023. 

Vor fi prezentate și o serie de proiecte de asociere între Consiliul Județean Brăila și consiliile locale ale mai multor localități din județ, pentru cofinanțarea și realizarea unor obiective de investiții, după cum urmează: 

  • Amenajarea unui spațiu de joacă în localitatea Lișcoteanca, str. Școlii nr. 8 – Etapa I; 
  • Construirea unei săli de evenimente, împrejmuire teren și sistematizare verticală precum și desființarea corpurilor C1, C2, C3 în localitatea Cuza-Vodă, comuna Stăncuța; 
  • Amenajarea unui teren de tenis, a unui loc de joacă și împrejmuirea terenului în satul Mărtăcești, comuna Siliștea; 
  • Amenajarea unui teren de sport și a unui grup sanitar în satul Zamfirești, comuna Galbenu, rest de executat.