Prime de carieră pentru personalul din învățământ

Reprezentanții Ministerului Educației au participat, în cursul zilei de luni, 30 octombrie, la o întâlnire de lucru cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ai federațiilor sindicale reprezentative din învățământul preuniversitar și ai operatorului economic care gestionează măsurile de susținere a activității didactice emise sub forma suportului electronic pentru a clarifica o serie de aspecte privitoare la „Prima de carieră didactică” prevăzută de OUG nr. 58/2023.  

Conform acestui act normativ, personalul didactic și didactic auxiliar aflat în activitate în anul școlar 2022 – 2023 în învățământul preuniversitar și universitar de stat beneficiază de o primă de carieră didactică în valoare de 1.500 de lei, iar personalul nedidactic, de o primă de carieră profesională în valoare de 500 de lei. Ministerul Educației a realizat demersurile legale pentru a fi respectate termenele asumate prin OUG nr. 58/2023 în ceea ce privește livrarea și încărcarea cardurilor în luna octombrie 2023. Livrarea, emiterea tichetelor și stabilirea operatorilor economici eligibili privind utilizarea fondurilor din prima de carieră didactică și prima de carieră profesională sunt atribuții care implică activitatea unor terțe instituții. 

În cadrul discuțiilor au fost clarificate o serie de aspecte cum ar fi modalitatea de alimentare a cardurilor, perioada de valabilitate a sumelor încărcate pe card sau documentele necesare pentru justificarea financiară a unor cheltuieli din prima de carieră didactică.  

Cardurile se alimentează în primele două-trei zile lucrătoare de la confirmarea primirii cardului de către beneficiar. Suma poate fi folosită pentru achitarea cursurilor de formare profesională, pentru achiziționarea de echipamente IT sau a altor cărți și materiale de specialitate. Plata studiilor universitare de licență, master, doctorat, respectiv a cursurilor postuniversitare, inclusiv a celor de reconversie profesională este considerată eligibilă. Cadrele didactice pot achiziționa și materiale consumabile și elemente de birotică necesare în activitatea didactică, dar în limita a 30 % din valoarea primei de carieră didactică. Pentru justificarea acestui procent, este suficientă declarația pe propria răspundere, fiind eligibile totuși doar produsele care acoperă nevoile specifice activității didactice.  Pentru justificarea restului de 70 %, sunt necesare documentele specificate în OMIPE nr. 3956/2023. Justificarea achizițiilor se va face la nivel individual, neexistând posibilitatea unei achiziții prin cumularea mai multor prime, în cazul unei familii, de exemplu. 

Nu va exista o listă finală a comercianților la care pot fi utilizate primele. Aceasta se actualizează permanent, chiar personalul din învățământ putând propune comercianți, la adresa comerciant.ro@pluxeegroup.com 

Suma poate fi cheltuită până la 31 august 2024, atât în magazine fizice, cât și online. Sumele nefolosite vor fi indisponibilizate la sfârșitul anului școlar. Cardul însă este valabil pe toată durata de desfășurare a programului, până în anul școlar 2026-2027, urmând a fi încărcat anual, în luna octombrie. Cardul nu este transferabil și nu poate fi utilizat de o altă persoană. Beneficiarii pot opta să nu ridice cardul. 

Cei interesați pot obține mai multe informații aici 

După finalizarea distribuirii cardurilor pentru prima didactică, vor fi transmise informații suplimentare privind cardurile pentru carieră profesională. 

Foto:
Unsplash