Siguranța în mediul școlar, o prioritate a polițiștilor brăileni

Activitățile pentru prevenirea și combaterea criminalității în incinta și în proximitatea unităților de învățământ constituie o prioritate a Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Brăila. Acestea sunt coordonate de Biroul Siguranța Școlară, înființat în septembrie 2020, și se desfășoară în baza documentelor programatice elaborate la nivel național, județean și local. 

Începând cu acest an școlar, la nivelul fiecărei unități de învățământ a fost constituit și un grup de acțiune din care fac parte reprezentanți ai unității de învățământ, ai Ministerului Afacerilor Interne, ai asociației de părinți, asociației de elevi și ai celorlalte autorități cu atribuții în domeniu.  

Acțiunile desfășurate de Biroul Siguranța Școlară vizează atât latura de prevenire, informare și educare a elevilor, cât și latura de combatere a faptelor ilegale săvârșite în incinta și în zona adiacentă unităților de învățământ. În cadrul orelor de curs sunt organizate activități interactive adaptate vârstei, pe teme cum ar fi bullyingul/cyberbullyingul, prevenirea consumului de substanțe interzise, prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase, a traficului de persoane, a infracțiunilor contra patrimoniului, răspunderea penală/contravențională a minorilor. Sunt identificați și consiliați elevii aflați în situații de risc și se fac verificări cu privire la incidentele înregistrate în mediul școlar. 

Structurile poliției rutiere desfășoară activități în perioada intrării și ieșirii elevilor de la cursuri, verifică amplasarea corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare rutieră în zona unităților școlare și autovehiculele destinate transportului de elevi. La începutul anului școlar, în județul Brăila erau funcționale 81 de autovehicule de transport școlar, 32 dintre acestea aparținând unităților de învățământ și 49 administrației publice locale. Pe parcursul anului școlar, polițiștii rutieri desfășoară și activități adresate preșcolarilor și elevilor, cu ajutorul laboratorului rutier mobil. 

Structurile de ordine publică verifică modul de asigurare a pazei și protecției fizice în unitățile de învățământ și asigură ordinea și siguranța publică prin includerea școlilor în itinerariile de patrulare și prin intervenția în cazul producerii de evenimente. 

În luna septembrie, structurile IPJ au organizat 72 de acțiuni: 12 pentru prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, șase pentru prevenirea absenteismului, una pentru prevenirea portului fără drept de obiecte periculoase, trei pentru prevenirea consumului de substanțe interzise, 48 pentru verificarea mijloacelor de transport școlar, verificarea amplasării corespunzătoare a mijloacelor de semnalizare și două alte acțiuni. S-au realizat opt intervenții la evenimente sesizate în unitățile de învățământ și 125 de activități în cadrul orelor de curs, cu 8.607 de beneficiari. Au avut loc 44 de întâlniri între polițiști și reprezentanții unităților de învățământ, șase instruiri ale administratorilor societăților comerciale din zona adiacentă unităților de învățământ. S-au trimis patru informări către Centrul Judeţean de Resurse și Asistenţă Educaţională Brăila, unitățile de de învățământ și  părinți/tutori legali cu privire la minori aflați în situație de risc sau vulnerabili. 

În luna septembrie au fost înregistrate patru infracțiuni în unitățile de învățământ preuniversitar, toate de lovire sau alte violențe, trei în mediul urban și una în mediul rural. Situația este în scădere față de luna septembrie a anului trecut cu 50 %, a declarat comisarul-șef Simona Costescu, șeful Biroului Siguranța Școlară. 

În perioada următoare, IPJ va implementa o serie de proiecte și campanii inițiate la nivel local : 

  • Campania de informare a preșcolarilor și a elevilor în cadrul Programelor naționale Școala Altfel și Săptămâna Verde „Ora de educație altfel, educație pentru viață !” 
  • Proiectul local de prevenire a consumului de droguri „Prea rebel să te lași condus, prea inteligent să devii controlat ! Fii conștient, nu dependent !”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brăila, liceele din orașul Ianca, Primăria Orașului Ianca, Direcția de Sănătate Publică Brăila și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brăila. 
  • Alte proiecte educaționale cu școlile și grădinițele din județ.