Peste 7000 de contribuabili fără datorii fiscale în trimestrul III 2023

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Brăila informează că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat pe pagina de internet  lista contribuabililor brăileni, persoane juridice, care şi-au declarat şi achitat la scadenţă obligaţiile fiscale şi care nu figurează cu obligaţii bugetare restante. 

În județul Brăila, pe lista contribuabililor bun-platnici se regăsesc 7.081 de persoane la data de 30.09.2023. Aceștia au îndeplinit cumulativ următoarele condiții,  stipulate în OpANAF nr. 1923/2022:  

  • au depus, în perioada de prescripţie a dreptului de a stabili obligaţii fiscale, toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data întocmirii listei. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal; 
  • au achitate la scadenţă/termenul de plată prevăzut de lege obligaţiile fiscale principale şi accesorii, în trimestrul pentru care se realizează publicarea listei; 
  •  nu înregistrează obligaţii bugetare restante la data întocmirii listei. 

Cei interesaţi pot consulta lista pe site-ul ANAF, la secţiunea Servicii on-line / Lista contribuabililor fără obligaţii restante sau accesând linkul.

 

Foto:
stevepb/Pixabay