1.800.000 de euro pentru formarea profesională în domeniul rural

S-a dat startul sesiunii de primire a solicitărilor de finanțare prin intervenția DR 37 Transfer de cunoștințe din cadrul Planului Strategic pentru Politica Agricolă Comună 2023-2027 (PS PAC 2027) de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

Pentru primul apel de selecție lansat în cadrul acestei intervenții, au fost stabilite două domenii de formare profesională. Primul domeniu, „Eco-Scheme”, este obligatoriu. Prin acesta vor fi instruiți fermierii, în special beneficiarii schemelor finanțate prin Pilonul I al PAC pentru climă, mediu și bunăstarea animalelor. Al doilea domeniu, „Cunoștințe în materie de mediu, climă și eficiență a utilizării resurselor în cadrul exploatațiilor agricole”, se adresează în special beneficiarilor finanțărilor de agro-mediu și climă și agricultură ecologică. 

Durata cursurilor va fi de trei zile pentru primul domeniu și de cinci zile pentru ambele domenii. Sunt incluse totodată activitățile practice prevăzute ce se adresează fermierilor din România. 

Pragul de calitate prestabilit este de 50 de puncte. Furnizorii de formare profesională pot fi entități sau consorții publice ori private care activează în domeniul formării profesionale și care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate. 

Solicitările se pot depune începând cu data de 20 noiembrie, ora 09:00 până la 22 martie 2024, ora 16:00

Alocarea stabilită pentru această sesiune este în valoare de 1.800.000 de euro, iar fondurile alocate prin intervenția DR-37 se acordă sub forma unor costuri unitare standard, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectelor realizate de către furnizorii de formare profesională, beneficiarii direcți ai acestei finanțări. 

În cadrul intervenției DR-37 sunt prevăzute trei variante de Cost Unitar Standard (CUS), respectiv pentru întâlniri față în față cu cazare (CUS – A), cu o valoare de 94 €/ persoană/ zi, pentru întâlniri față în față fără cazare (CUS – B), cu o valoare de 67 €/ persoană/ zi și respectiv pentru întâlniri online (CUS – C), cu o valoare de 21 €/ persoană/ zi. 

Cei care doresc să facă parte din primul apel se pot înregistra pe platformă pentru a fi înscriși în Registrul furnizorilor eligibili de servicii de formare profesională, ce va putea fi disponibil printr-o aplicație distinctă, la următorul link: www.afir.ro. 

Pentru întocmirea documentației necesare depunerii cererilor de finanțare, solicitanții au la dispoziție Ghidul solicitantului și anexele aferente acestuia, disponibile pe pagina oficială de internet a Agenției www.afir.ro, la secțiunea Finanțare. 

Furnizorii de formare profesională interesați de acest demers își pot depune cererea de înregistrare și cerea de finanțare prin înscrierea online la următorul link: https://depuneredr37.afir.ro./. 

Foto:
Facebook: Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale