Reabilitarea clădirii administrației publice brăilene, proiect european în lucru

Clădirea administrației locale brăilene din Bulevardul Independenței nr. 1 a intrat în reabilitare. Activitatea se face în baza unui proiect finanțat din fonduri europene. Pentru contractul din 2021, câștigat de asocierea dintre SC Tancrad SRL Galați și SC Arhitone RSL din Iași pentru proiectare și execuție a proiectului, a fost emisă autorizația pentru începerea lucrărilor în 15 septembrie 2023, atât de târziu deoarece constructorul a întârziat predarea proiectului. 

Unele birouri din Consiliul Județean (CJ) au fost mutate în clădirea Casei Tineretului, iar birouri din Primăria municipiului Brăila funcționează acum în clădirea din Calea Călărașilor nr. 17, achiziționată în 2022 în baza unei hotărâri a plenului Consiliului Local Municipal; la fel, destui angajați ai CJ au birouri mutate acolo. De altfel, fostul sediu bancar cumpărat de primărie, reabilitat, poartă de ceva vreme pe fațadă însemnele celor două instituții locale. 

Prefectura Brăila are în continuare activitate tot în clădirea din B-dul Independenței nr. 1, chiar dacă la nivelul superior se lucrează. 

Finanțarea reabilitării la ceea ce se cheamă în documente Palatul Administrativ  se face prin Programul Operațional (POR) Regional 214 – 2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din resurse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice. 

Eficiența energetică și costuri mai mici în administrare, principalele obiective 

Contractul de finanțare s-a semnat în luna mai 2020 între Ministerul Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru POR 2014 – 2020, Agenția pentru Dezvoltare Centru, Agenția pentru Dezvoltare Sud-Est și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Brăila (ceea ce numim Consiliul Județean) în calitate de beneficiar. 

Valoarea totală a proiectului inițial era de aproape 19 milioane lei, din care 2,4 milioane lei reprezintă contribuția beneficiarului la cheltuieli eligibile și neeligibile. Perioada de punere în practică a proiectului era de la 9 iulie 2015, incluzând proiect de fezabilitate și alte chestiuni dinainte de semnarea contractului de finanțare, până în decembrie 2023.  

În proiect se efectuează lucrări de creștere a performanței energie a clădirii care să conducă la reducerea consumului pentru încălzirea spațiilor utilizate, la reducerea costurilor de întreținere cu încălzirea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. În plus, sunt prevăzute lucrări de modernizare și refuncționalizare a spațiilor în care își desfășoară activitatea Consiliul Județean, Primăria și alte entități publice. 

Nu știm dacă se va reuși încadrarea în termenii contractuali. Vom urmări și noi situația, pentru că banii europeni ar trebui folosiți eficient, la fel ca și cei din bugetele românești. De altfel, România este contributor la bugetul UE, astfel că este răspunzătoare ți în cheltuirea fondurilor, ca orice beneficiar de proiect.